.
Teenused
Novaforest OÜ poolt osutavate teenuste mitmekesisus ja kvaliteet on tulenenud meie klientuurisegmendi mitmekesisusest.
Veoauto remonditeenust osutades on Meie lähtepunktiks võetud pikaajaline koostöö ja konkreetsed klienditaotlused .
Omame hästi varustatud remont-mehhaanikatöökoda ja kvalifitseeritud tehnilist personali, mis tagab teenuse kvaliteedi.
Meie ostu-müügipersonal tagab parimad logistilised lahendused varuosdele ja kindlustab meid innovatiivsete , kaasaegsete
materjalidega, mis on veoautode..>>